ol-di.net is een in Duistland gevestigde vereniging die tot doel heeft het democratisch potentieel van de nieuwe media te ontdekken en ontsluiten voor de (Europese) informatiesamenleving.

Pol-di.net is een in Duistland gevestigde vereniging die tot doel heeft het democratisch potentieel van de nieuwe media te ontdekken en ontsluiten voor de (Europese) informatiesamenleving. De Stichting Politiek-digitaal heeft als doel het verder ontwikkelen van het domein en het bevorderen van het gebruik van de site www.politiek-digitaal.nl. Met de bijdrage van Digitale Pioniers zijn er tools ontwikkeld die de site interactiever maken. Ook is er een formule ontwikkeld om de redactie van de site te stroomlijnen, zodat op de site altijd nieuwe content te vinden is.

Eindproducten

Het forum heeft biedt alle onderzoeken, tools (Eigen Mens-ofmening-Stemwijzer en Charming-or-Alarming tool 2003) en artikelen kosteloos en zijn vrij toegankelijk via de website.

Lessen

  • Financiering van een site zonder reclame is lastig te realiseren. Je zult inkomsten moeten verkrijgen door verkoop van consultancy of redactiewerk. Hiervoor kun je de door bezoekers gegenereerde content goed gebruiken.
  • Het vinden van een mediapartner levert veel publiciteit tegen hoge kwaliteit op. Zo verzamel je ook sneller exclusieve content.
  • Als gevolg van het eerste succes was het nu gemakkelijker om vrijwilligers te werven.

Impact

Het succes van het project is enorm. De website was tijdens de verkiezingen van 2002 en 2003 na Kieswijzer.nl de meest bezochte Nederlandse politieke website. Zo waren er in het van begin 2003 alleen al 20.000 unieke bezoekers per maand. Ook wordt er gewerkt met dossiers die onderwerpen als Open source (gasthoofdredacteur: Kees Vendrik) en Interactieve beleidsvorming (gasthoofdredacteur Thom de Graaf) behandelen. De dossiers worden onder 4000 nieuwsbrief lezers verspreid. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met Publistat, De Balie, OSOSS, de UvA?, de VU, Onlijn, en Groen Links. Als klap op de vuurpijl werd een door Poldi gevoerd interview met Dries van Agt uitgezonden op het NOS-journaal.
Dit project is uitgevoerd in de periode november 2002 tot februari 2004

Contactgegevens

United Knowledge
Jorrit de Jong
www.unitedknowledge.nl