Platform voor en door jongeren waar zij laten hoe ze naar de wereld kijken, en wat zij zelf belangrijk vinden.

Binnen Streetlive/ Wie ben jij werken media professionals samen met de leden van een community aan een project over hun eigen leefomgeving, vanuit hun eigen perspectief. Interactie met de omgeving staat daarbij voorop. Het project Streetlive / Wie ben jij? draait op dit moment in 4 Nederlandse gemeenten. Jongeren die regelmatig met elkaar in conflict zijn komen via een omweg op een positieve manier met elkaar in contact, zodat ze meer over elkaar te weten komen, buiten de gebruikelijke polariserende arena van incidenten en vooroordelen om. Het is de bedoeling om onderlinge spanningen over cultuur en identiteit tussen (groepen) jongeren onderling en tussen jongeren en buurtbewoners te verminderen. Op de site Streetlive/ Wie ben jij worden de korte films (30 sec. tot 3 minuten). Andere jongeren, ook vanuit de andere deelnemende “Streetlive / Wie ben jij?”- gemeenten, kunnen de films bekijken, en erop reageren. Zo ontstaat een netwerk van filmers en belangstellenden. De redactieleden betrekken steeds nieuwe jongeren bij het project die worden getraind om met de apparatuur aan de slag te gaan. Het doel van het internet is vergelijkbaar met het filmproject. De geslaagde samenwerking wordt voortgezet, jongeren krijgen zelf grotere verantwoordelijkheden en via het internet kunnen steeds meer jongeren actief aan het project deelnemen. Het platform daagt uit om een miniverhaal te vertellen, uit je eigen leven, over de plaats waar je woont, of over iemand uit je directe omgeving die je dagelijks tegenkomt, maar die je eigenlijk niet echt kent. De begeleiders van Shoot ondersteunen de jongerenredactie en helpen individuele deelnemers om hun plannen te realiseren. De persoonlijke begeleiding en coaching van deelnemende jongeren verschuift in deze fase naar lokale ambulant jongerenwerkers en jeugdzorg.
buurt jongeren video