De Thinktank biedt samenwerkingsprojecten een online werkomgeving met een gebruiksvriendelijke interface die flexible is aan te maken al naar gelang de behoeften van een project of een organisatie. Praktische functies worden naar keuze geboden voor intern

Het Thinktank project opereert op het raakvlak tussen sociale ontwikkeling, artistieke realisatie en technische mogelijkheden. De Thinktank biedt samenwerkingsprojecten een online werkomgeving met een gebruiksvriendelijke interface die flexible is aan te maken al naar gelang de behoeften van een project of een organisatie. Praktische functies worden naar keuze geboden voor interne discussie, projectontwikkeling, archivering, evaluatie, de externe communicatie en de realisatie van publicaties.
Voorafgaand aan deze ontwikkelingen zijn voorbereidende gesprekken gevoerd in februari 2006 met 25 deelnemers per Skype en ARSC [A Really Simple Chat]. Deze gesprekken zijn gepubliceerd als POD-publicaties. Onderwerpen als Virtuele Waarden, programmering voor participatie, social capital en kennisdisseminatie kwamen aan de orde. In het najaar van 2006 start Thinktank met het vertalen van de uitkomsten van de gesprekken naar praktische toepassingen voor Drupal. In maart 2007 zal Thinktank gelanceerd worden als een makkelijk op te zetten online werkruimte voor kleinschalige initiatieven, stichtingen en zelforganiserende samenwerkingsprojecten.

Contact

Stichting Thinktank
Inga Zimprich
www.think-tank.nl


community overheid