Het project Time to Turn laat zien dat je door keuzes te maken in wat je koopt, eet of draagt al een verschil kan maken.

Time to Turn is een project van zes christelijke organisaties. Het project is enkele jaren geleden van start gegaan met de verspreiding van een nieuwsbrief, lesmateriaal en het organiseren van workshops op jeugdgroepen en festivals. De organisatie merkte dat jongeren het prettig vinden hun ervaringen te delen met andere jongeren. Het project Time to Turn laat zien dat je door keuzes te maken in wat je koopt, eet of draagt al een verschil kan maken. Veel jongeren willen wel wat doen aan een betere wereld, maar weten nu niet goed waar ze moeten beginnen. De uitbreiding van het project naar internet leek een logische stap omdat jongeren niet speciaal naar workshops of festivals gaan. Time to Turn wil meer interactiviteit met en tussen de jongeren mogelijk maken. Daarom is de website verder ontwikkeld en voorzien van meer interactieve mogelijkheden en is het makkelijker te onderhouden.

Eindproducten

Voor de aanvang van het project is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop de doelgroep benaderd kon worden. Aan de hand hiervan heeft een studente een communicatieplan voor het project geschreven. Hierin staan veel ideeën en voor- en nadelen van verschillende activiteiten.
Met een publiciteitscampagne op de EO-jongerendag en het Flevo Festiva werd de nieuwe site onder de aandacht gebracht. Een site waar heel veel kennis en ervaring beschikbaar is op het gebied van armoede en milieu. De site staat vol artikelen, tips en handleidingen voor groepen om bezig te gaan met het thema. Ook is de videospot die op het Flevo Festival werd uitgezonden terug te zien op internet.
De community die discussieert over levensstijl en consumptie is een uitgebreid internetplein, professioneel vormgegeven en met een goed werkend databasesysteem (open source!) erachter. De internetredactie vult de pagina met links naar verschillende online-petities over milieu en armoede en is verantwoordelijk voor de groeiende database van consumptietips en ook nieuws over milieu en armoede. Het is een redactie waar verschillende jongeren een praktische taak in het netwerk kunnen uitvoeren. Om alle vrijwilligers goed samen te laten werken in de redactie is een redactiehandleiding gemaakt. Daardoor is voor iedereen duidelijk welke onderwerpen geschikt zijn en welke toon gebruikt moet worden, zonder steeds overleg te moeten voeren. Ook kunnen nieuwe redactieleden snel aan de slag.

Lessen

  • Publiciteit voor een website is moeilijk. Het is belangrijk dat je online en offline promotie combineert om zo veel mogelijk je doelgroep te bereik.
  • Het is belangrijk om al het mogelijke uit je community te halen. Sta dan ook niet stil en volg de ontwikkelingen op het gebied van de community.
  • Het is belangrijk een breed draagvlak te creëren met meerdere partijen. Zo kan je een belangrijke partij worden binnen je omgeving.
  • Ex-leden van een organisatie kan je ook als doelgroep gaan zien. Juist met de komst van een nieuw initiatief kun je deze mensen overhalen om wederom deel te nemen aan de organisatie.

Impact

Steeds meer mensen komen terug op de site omdat de site niet in één keer is te overzien en dat blijkt uit te nodigen om nog eens rond te neuzen. Er zijn intussen al minstens 65 community members. De website is voor veel mensen en organisaties hun visitekaartje. De site is nu een portal voor jongeren die in actie willen komen en hierdoor wordt de organisatie Time to Turn als meer gezien dan een portal. Door de website wordt de plein- en knooppuntfunctie duidelijker. Ook hangt er een site onder Time to Turn die Culi Cult promoot, een theaterdiner over honger waar Time to Turn aan meedoen.
Dit project werd uitgevoerd in de periode november 2003 tot januari 2004.
Contactgegevens Time to Turn, Driebergen Frank Mulder www.timetoturn.nl


jongeren