Location based storytelling

Trading Mercator Stories is een bewerking van een oorspronkelijk Dublin's project dat werkt met location based storytelling. In de buurt “de Baarsjes” in Amsterdam werkte Trading Mercator Stories samen met jongerenorganisaties uit de buurt. Binnen het project kregen de jongeren een serie storytelling en video workshops aangeboden. Hiermee maakten zij een media portret van hun eigen buurt dat via het platform dat Trading Mercator Stories biedt, werd ontsloten. Zo speelden jongeren een rol in de beeld- en opinievorming van hun wijk in de media.

Eindproducten

Binnen het project is bestaande software verder ontwikkeld voor een groter platform. Het project is geleid door Fattoria Mediale

Contactgegevens

Martine Posthuma de Boer en Valentina Nisi
buurt cultuur documentaire geschiedenis opensource


De Virtuele Straat
De Virtuele Straat
De Virtuele Straat: een webproject gericht op de ontwikkeling van kunst in de digitale openbare ruimte van de Bijlmermeer. »