Wiskunde op een leuke manier gebracht voor leerling en leraar

Frits Spijkers is een actieve wiskundeleraar. Naast het lesgeven ontwikkelt hij samen met anderen nieuwe lesmethodes. Wiskunde is leuk, maar de manier waarop het in de klas wordt gegeven spreekt niet altijd tot de verbeelding. Op Wiskundeweb.nl kunnen docenten terecht voor materiaal, tips en tools om samen met hun leerlingen op een leuke en zelfs spannende wijze met wiskunde bezig te zijn. De site heeft hij in zijn vrije tijd gebouwd, maar voor de uitbreiding had hij een professionele bouwer nodig. Met de bijdrage van de Digitale Pioniers is de site geprofessionaliseerd en nog verder uitgebreid.

Eindproducten

Wiskundeweb biedt educatief materiaal op het gebied van de wiskunde voor het voortgezet onderwijs. Het materiaal is gratis beschikbaar en bedoeld voor gebruik in wiskundelessen. Het doel van dit materiaal is het verlevendigen van wiskunde als vak en het laten zien van allerlei wetenswaardigheden over wiskunde. Met name de geschiedenis van de wiskunde krijgt veel aandacht, de site is op dat gebied nog volop in ontwikkeling. Eén van de laatste bijdragen is de ‘Levende tijdlijn’, een tijdbalk met spellen over onderwerpen die voor een bepaalde periode karakteristiek zijn, zoals ‘Euclides’ Elementen’, ‘Ahmes’ getallen’ en ‘Kansrekening’ uit de periode van Pascal en Fermat.

Lessen

  • Bij het programmeren van nieuwe applicaties moet je rekening houden met nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor het project.
  • Het is prettig samenwerken met betrokkenen zoals programmeurs als zij dezelfde interesses hebben en daardoor meer feeling hebben met het project.

Impact

De website wordt vooral door leerlingen uit het voortgezet onderwijs bezocht, maar ook door belangstellenden die interesse hebben in de ins en outs van het vak. De website richt zich op een zo breed mogelijk publiek. Wiskunde is overal. Zonder het te weten komt iedereen dagelijks in aanraking met wiskunde.

Dit project werd uitgevoerd in de periode september 2004 tot april 2005.

Contactgegevens

Stichting Math4All, Deventer
Frits Spijkers
http://www.math4all.nl


educatie jongeren