Kidslab, een informeel project waarbij studenten hun kennis vertalen naar knutsels, verhalen en proefjes voor kinderen op de lagere school

Op de Universiteit van Amsterdam werken zo'n 10 studenten samen in het Kidslab, een informeel project waarbij studenten hun kennis vertalen naar knutsels, verhalen en proefjes voor kinderen op de lagere school. Het Kidslab is een initiatief van Prof. Robbert Dijkgraaf, mathematische fysicus en winnaar van de Spinozaprijs (2003). Dijkgraaf is een bevlogen wetenschapper die in kinderen hun verbazing, nieuwsgierigheid en creativiteit voor natuurfenomenen, wetten en inzichten herkent. Is het niet veel spannender om eens een prisma in het zonnelicht te houden en alle kleuren van de regenboog te zien, dan weer een mooi kleiwerk te maken? Of met de klas het zonnestel na te bouwen? Met de bijdrage van Digitale Pioniers is het project verder uitgebouwd met als doel een groter bereik onder docenten en ouders te realiseren en meer dynamiek tussen kinderen, docenten en ouders onderling te creëren. De komende jaren zal telkens weer een nieuwe groep studenten nieuwe knutsels en verhalen toevoegen.

Eindproducten

De kidzlab website is een knutsel - en denkwebsite, waar kinderen foto's van hun knutsels kunnen plaatsen en grappige en spannende verhalen over weetjes en wetenschappers kunnen vinden. Docenten kunnen er vragen stellen aan elkaar en ervaringen beschikbaar stellen, over hoe ze de lessen inpassen in het dagschema, en wat voor hen goed heeft gewerkt of juist niet. Er zijn foto-verslagen te vinden van lessen die al eens op scholen gegeven zijn. Tenslotte zijn er tips voor verder surfen en uitjes in Nederland naar wetenschappelijk interessante speelplekken te vinden. De Kidzlabwebsite biedt ook toegang tot een website vol proefjes. Op de site proefjes.nl kunnen docenten van de lagere schoolklassen ook kant en klare proefjes vinden die ze in de klas met de kinderen kunnen doen. Het idee was eerst dat deze site volledig op zou gaan in de nieuwe kidslab site, maar dat bleek de studenten die proefjes.nl hadden gebouwd te ver te gaan. Vandaar dat voor deze tussen oplossing is gekozen. Alle nieuwe studenten werken gewoon binnen kidzlab.nl. Nina's verslag met lessen over samenwerken met lagere scholen is te vinden in het dossier 'projecten doen op scholen' in de bibliotheek.

Lessen

  • Om op korte termijn een samenwerking met een school op te starten is lastig. Beter is uit te gaan van voorbereiden in het ene schooljaar, uitvoeren in het andere.
  • Als je voortborduurt op de content of de site van een ander, is het van belang dat de ander zich gekend voelt in de beslissingen en daar akkoord mee gaat. Dat is een gevoelig proces.
  • Voor studenten is het werken aan Kidzlab een vrije opdracht als werkstudent. Dit gaf problemen bij de aansturing. De behoefte aan vrijheid en ontdekkingsruimte stond haaks op kwesties als deadlines en het uitvoeren van orders van ‘hogerhand’.

Impact

Kidzlab is meer dan een website. Het is de bedoeling op veel meer manieren kinderen al jong te inspireren via de wetenschap. De bijdrage van Digitale Pioniers heeft het project meer aanzien gegeven en helpt Kidzlab zo meer voet aan de grond te krijgen bij toekomstige financiers en mogelijke partners. Er is een samenwerking aangegaan met het Amstel Instituut. Het instituut werkt mee aan de ontwikkeling van lespakketten en de site kidzlab zal waarschijnlijk een rol spelen bij een onderzoek volgende jaar onder langere scholen in Amsterdam. Daarnaast ligt er nu een goede structuur om de komende jaren de site en het bereik te vergroten.

Dit project is uitgevoerd in de periode december 2004 – juni 2005.

Contactgegevens

Stichting Kidzlab Amsterdam
Nina Meilof


community educatie kinderen kunst


Donkeypedia
Donkeypedia
Project dat door middel van een ezel kennis over Europa verspreidt »