archive for April, 2010

Open voor inschrijving!

Wednesday, April 7th, 2010

De eParticipatie Academie is nu open voor inschrijving! De academie bestaat uit 7 bijeenkomsten waarbij zowel aandacht is voor te ontwikkelen skills waarmee het netwerk eParticpatie zich kan ontwikkelen als die van de initiatieven zelf. Op netwerkniveau komen onderdelen aan bod als politieke agendering, onderling samenwerken, en lobbyen. Op individueel niveau gaan we o.a. in [...]