Democratie spel.nl

http://democratiespel.nl
« terug
Democratie spel.nl

Het politieke proces in Nederland als online multiplayer roleplaying game

Democratiespel.nl is een online roleplaying game om het Nederlandse politieke proces te simuleren. Een speler stemt over allerlei onderwerpen, die door alle spelers toegevoegd kunnen worden. Stemmen en onderwerpen toevoegen levert punten op en daar maak je automatisch een profiel mee. Op basis daarvan krijg je kandidaat-volksvertegenwoordigers om te kiezen en onderwerpen om over te stemmen aangeraden door het systeem. De 150 spelers, die gekozen zijn om de rol van volksvertegenwoordiger te spelen, bespreken en stemmen over de onderwerpen, met gevolg voor de puntenscore van de burgers die ze hebben aangedragen. Daarna verdedigen ze hun stemgedrag bij hun achterban om de gewonnen zetel zo lang mogelijk te behouden.

Spelers maken onderwerpen aan waarover gestemd kan worden: positief, negatief of blanco. Al stemmend leg je zo een politiek profiel vast, op basis van je stemgedrag. Anonieme spelers mogen wel stemmen, maar mogen zelf geen onderwerpen inbrengen. Daar moet je je voor registreren en in een later stadium zal daar ook nog een minimum puntenaantal als extra criterium aan worden toegevoegd om zo op het laagste niveau van het spel al een gameplay te introduceren.


debat games informatie meningsuiting opensource politiek


23-jun-09
Democratiespel.nl - simulatie van de politiek
door: Democratie spel.nl
Het project 'emocracy' gaat nu onder de naam democratiespel.nl verder. Het wordt een online simulatiespel van de...»

Petities.nl
Petities.nl
Middel om op eenvoudige wijze een maatschappelijk probleem op de politieke agenda te krijgen »


Petities.nl
Petities.nl
Middel om op eenvoudige wijze een maatschappelijk probleem op de politieke agenda te krijgen »


Rotterdam Index
Rotterdam Index
De Rotterdam Index (RIX) is een online wijkenspel. Het idee er achter is dat mensen die zich aanmelden een virtueel budget krijgen waarmee ze zogenaamd kunnen beleggen in Rotterdamse wijken. »