De snoepautomaten met Holyanimator maken het voor iedereen mogelijk een animatieclip te maken of te bekijken. Er zijn al 7 snoepautomaten beschikbaar in Nederland en zelf één in Duitsland.

Mediakunstenaar Merel Mirage is de bedenker, inspirator en maker van Holy. Het realiseren van communicatie tussen verschillende culturen staat centraal in haar werk. Onze hedendaagse omgeving dwingt uniformiteit af. Holy stimuleert individualiteit en de persoonlijke communicatie op een creatieve manier. Door Holy aan te bieden aan gemeenschappen kunnen leden ervan op inspirerende, creatieve manier kennismaken met de sociale en culturele diversiteit van de stad. Met de bijdrage van Digitale Pioniers zijn er Holy snoepmachines ontwikkeld, waarop mensen een digitale boodschap achter kunnen laten. Het maakt communicatie via internet in de openbare ruimte op een leuke manier mogelijk.

Eindproducten

De snoepautomaten met Holyanimator maken het voor iedereen mogelijk een animatieclip te maken of te bekijken. Er zijn al 7 snoepautomaten beschikbaar in Nederland en zelf één in Duitsland. Mensen zonder Holy in de buurt kunnen toch een clip maken op www.holy.nl.
De Holy Animator: laagdrempelige animatie- en archieveringssoftware op internet, waarmee animatie-clips kunnen worden gemaakt. Alle gemaakte filmpjes van aangesloten gemeenschappen zijn (voor zover door de gemeenschap zelf opengesteld) toegankelijk voor iedere voorbijganger. Zowel op het internet als op de snoepmachine zelf.

Lessen

  • Door weloverwogen keuzes te maken voor de gemeenschappen is er een breed platform gecreëerd. Een goed netwerk is essentieel voor het slagen van een project.
  • Het is belangrijk om tijdens de intensieve productie periode ook uit te kijken naar potentiële gebruikers van je product.
  • Een goed contact met de opdrachtnemers kan voorkomen dat je voor onaangename verrassingen op het technische vlak komt te staan.

Impact

Het Holy netwerk bestaat op dit moment uit negen gemeenschappen: de Nederlandse Ambassade in Berlijn, het digitale buurthuis Cybersoek in Zeeburg, het Haganum Gymnasium en het Segbroek College in Den Haag, de Centrale Bibliotheek in Den Haag, VPRO, de IVKO school in Amsterdam, CINEKID, en Stichting ZO en Imagine IC in de Bijlmer.
Dit project is uitgevoerd in de periode november 2002 tot februari 2004

Contactgegevens

Stichting Holy
Merel Mirage
www.holy.nl


audio jongeren kunst video


Holy
Holy
De snoepautomaten met Holyanimator maken het voor iedereen mogelijk een animatieclip te maken of te bekijken. Er zijn al 7 snoepautomaten beschikbaar in Nederland en zelf één in Duitsland. »


Combeat
Combeat
Combeat heeft in zeer korte tijd een grote gemeenschap opgebouwd van actieve jongeren. De jongeren maken in verschillende steden radio-uitzendingen voor de lokale communities. »


Yellow Fellow
Yellow Fellow
www.yellow-fellow.com is een site met een permanente tentoonstelling van de gehele collectie van Yellow Fellow. »